William Saar

Projekt vid Kungliga Tekniska Högskolan

Uppdragssystem för massiva online-rollspel (2004)

Examensarbete vid KTH som jag gjorde för spelföretaget It's Alive Mobile Games. Arbetet bestod av forskning kring och utveckling av ett uppdragssystem för It's Alive's onlinerollspelsplattform. Forskningsdelen av rapporten dokumenterar många aspekter på traditionellt och interaktivt berättande, samt de utmaningar för berättandet som uppstår i världar med hundra- eller tusentals spelare. Rapporten dokumenterar även systemet jag utvecklade för It's Alive vilket blandade teknikerna Java, JSP och Flash.

Realtids3D tumnagel

UGMS Realtids-3D (2002)

Realtids-3D är en Java3D-demoapplikation som låter användaren bygga ihop rymdskeppsmodeller med hjälp av olika fördefinierade delar som ingår i systemet Ultimate Game Module System (tm). Jag agerade teknisk arkitekt för en grupp om åtta studenter som skapade applikation åt en uppfinnare som skulle använda den som proof-of-koncept och grund för en större applikation som skulle levereras med fysiska modeller av rymdskeppsdelarna.

Projekt vid Dramatiska Institutet

Nevermore (2003)

Nevermore är en interaktiv konstinstallation baserad på Edgar Allan Poes dikt The Raven. Ett nytt fysiskt gränssnitt, i form av vingar med rörelsesensorer, låter en besökare styra en korp genom en datorgenererad 3D-värld och upptäcka en interaktiv berättelse i världen. Projektet var mitt slutprojekt vid Dramatiska Institutet och utfördes under nio veckor. Arbetet bestod av mekanisk och elektronisk konstruktion, 3D-modellering och programmering i Maya och Java3D, manusförfattande och inspelning av cutscenes. Projektet valdes ut som en kundapplikation av Parallax Inc.  

Realtids3D tumnagel

3D-Stadsrendrering i Flash (2002)

Jag använde en stad som metafor för informationsdesignen till ett dokumentationsprojekt och utvecklade en wireframe 3D-motor i Flash som användargränssnitt till dokumentationen. 3D-motorn använder Flashs linjeutritningskommandon och stadskartan konfigureraras genom en XML-fil som Flashfilmen läser in. 

Realtids3D tumnagel

Interaktiv berättelse: Viktor Modig (2002)

Under ett treveckorssegment om interaktivt berättande utvecklade jag ett manuskoncept för en interaktiv berättelse som riktar sig till barn. Berättelsen är formulerad i tre akter och handlar om Viktor modig som utreder omständigheterna kring sin hunds död. Jag skapade även en Flashfilm som demonstrerar en scen ur berättelsen och som jag använde vid pitch-presentationen av berättelsen.   

Realtids3D tumnagel

Interaktiv loppcirkus (2002)

En fysisk installation i form av en cirkusarena med ett skydivetorn med trampolin, en bassäng under tornet samt en skärm som visar en animerad cirkusdirektör och loppor. Sensorer i installationen styr figurerna på skärmen och besökaren får under guidning av cirkusdirektören hjälpa loppor att genomföra dyk från tornet genom att först resa stegen till tornet och sedan knäppa till trampolinen. Installationen svarar med att antingen plumsa till i bassängen eller damma till i sanden bredvid bassängen, beroende på hur lyckat dyket blev. 

Realtids3D tumnagel

Interaktivt filmprojekt (2002)

Ett projekt där två användare får styra varsin karaktär i en film. Karaktärerna bryter arm eller håller hand, beroende på karaktärens perspektiv, och ett automatiskt redigeringsprogram skrivet i Java med JMF klipper ihop en film utifrån resultatet av användarnas kommandon till karaktärerna och undviker klippfel som t.ex. hoppklipp.